Lees voor

Governance

Iedere maatschappelijke organisatie houdt zich aan een aantal regels, en Laurens Wonen dus ook. Deze regels liggen besloten in de Governance code. De inrichting en uitvoering van de bestuurlijke organisatie is conform deze code.

Om ervoor te zorgen dat deze regels worden nageleefd, staat Laurens Wonen onder toezicht van haar Raad van Commissarissen. Daarnaast werken wij iedere dag voor en aan een efficiƫnte, doelmatige en transparante organisatie.

Wij verantwoorden ons jaarlijks aan onze klanten en belanghebbenden in ons jaarverslag. Op deze wijze voldoen wij aan de wensen en eisen die zijn opgenomen in de Governance code.

Andere downloads

DMS-#29234231-v1-AFSCHRIFT_Akte_van_statutenwijziging_Stichting_Laurens_…

Reglement Raad van Commissarissen Laurens Wonen vastgesteld 17122018

Reglement_Selectie-_en_Remuneratiecommissie stichting Laurens Wonen vastgesteld 17122018

Reglement Audit Commissie Laurens Wonen vastgesteld 17122018

Visie op bestuur en toezicht Laurens Wonen vastgesteld 11022019

Bestuursreglement stichting Laurens Wonen vastgesteld 17122018

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen publicatie 21 mei 2019