Lees voor

Actie #ikwileenhuis

Geen categorie

Op Prinsjesdag heeft het kabinet plannen bekendgemaakt waarbij er geen oplossing wordt geboden voor het grote tekort aan huurwoningen. De belastingen op sociale huurwoningen stijgen sneller dan de stimuleringssubsidies. Woningcorporaties kunnen daardoor juist veel minder investeren. Om de woningnood aan te pakken is er veel geld nodig. Woningcorporaties betalen dit jaar 1,7 miljard (!) euro aan verhuurderheffing, een soort huurdersbelasting voor sociale huur. Dit geld màg niet onttrokken worden aan de woningmarkt, maar moet gebruikt worden voor nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. Daarom komen de Woonbond en de woningcorporaties in actie, de actie #ikwileen huis. Meer dan de helft van de woningcorporaties in Nederland heeft zich bij deze actie aangesloten.

Laurens Wonen heeft onlangs 1.155.535,00 euro aan verhuurdersheffing overgemaakt aan de Belastingdienst. Voor dat geld hadden wij 30 woningen kunnen verduurzamen naar label A.

We roepen onze huurders en woningzoekenden op om meer ruchtbaarheid te geven aan de actie #ikwileenhuis. Er zijn te weinig huizen in Nederland. En zeker te weinig betaalbare huizen. Veel mensen wonen te duur, te klein of tijdelijk. Kopen is voor veel mensen onmogelijk, maar ook de wachtlijsten lopen op en de huren gaan omhoog. Dat kan zo niet langer! Er moet nu echt wat gebeuren. Geef de wooncrisis een gezicht en deel jouw verhaal. We willen de schrijnende verhalen voorleggen aan het kabinet, maar ook de problemen waar onze huurders mee te maken krijgen door de uitstroom vanuit de maatschappelijke opvang. In een paar dagen tijd zijn er al 506 verklaringen binnengekomen op de website www.wooncrisis.nl .

Richard de Boer, directeur/bestuurder