Lees voor

Balkons Bertrand Russell flat

Actueel

Onlangs is gebleken dat enkele balkons van het woongebouw Bertrand Russell niet aan de veiligheidsnormen voldoen.

Onderzoek
In 2016 hebben wij, naar aanleiding van calamiteiten elders in het land, alle balkons laten onderzoeken op veiligheid, zo ook deze balkons. Uit dat onderzoek kwam toen naar voren dat alle balkons voldeden aan de gestelde wettelijke eisen. Met de renovatie in zicht wilden wij elk risico uitsluiten en zijn de balkons nog eens kritisch onderzocht door onze huidige adviseurs. Uit dit laatste onderzoek blijkt, verrassend voor ons, dat niet alle balkons volledig voldoen aan de normen die daaraan worden gesteld.

Informeren bewoners
Na kennis te hebben genomen van de onderzoeksresultaten hebben wij direct actie ondernomen om ervoor te zorgen dat de veiligheid van onze huurders gewaarborgd blijft en de aannemer zijn werkzaamheden op verantwoorde wijze voort kan zetten. Wij hebben onze bewoners per brief gevraagd om voorlopig niet de balkons te betreden. Dinsdagavond 7 januari jl. hebben wij een informatiebijeenkomst georganiseerd om vragen te beantwoorden.

Maatregelen
Binnen drie werkdagen is de aannemer aan de slag gegaan met het zogeheten onderstempelen van de kwetsbare balkons. Dat betekent dat er stempels (palen) geplaatst worden onder deze balkons. Na het uitvoeren van de werkzaamheden kan iedereen weer zijn of haar balkon betreden. Wij verwachten dat dit binnen enkele dagen is afgerond.

Anatole France flat
Wij hebben nog een flat in verhuur die vrijwel identiek is; de Anatole France. De renovatie van dit woongebouw verwachten wij in 2021 te kunnen uitvoeren. Wij hebben direct aan de adviseur gevraagd om ook alle balkons van dit woongebouw te controleren. Dit onderzoek zal enkele weken in beslag nemen. Tot die tijd adviseren wij de bewoners van de Anatole France om niet de balkons te betreden. Ook zij hebben een brief gehad en een uitnodiging voor de informatieavond.