Lees voor

Nieuwe integriteitscode

Actueel

Op 11 februari jl. heeft de Raad van Commissarissen de nieuw voorgestelde integriteitscode van Laurens Wonen goedgekeurd. Op 12 februari jl. heeft het Bestuur deze code vastgesteld. U kunt de integriteitscode elders op onze website teruglezen.

We hanteren hierbij de 10 Gouden Regels:

1. ik behandel anderen zoals ik zelf behandeld wil worden;
2. in het contact met leveranciers en aannemers handel ik onafhankelijk, professioneel en integer;
3. voordat ik een geschenk of uitnodiging aanneem of accepteer bespreek ik dit met mijn leidinggevende;
4. ik gebruik bedrijfseigendommen net zo zorgvuldig en voorzichtig alsof ze persoonlijk eigendom zijn;
5. ik handel mijn privézaken bij voorkeur in eigen tijd af, waardoor al mijn werktijd aan mijn werk kan besteden;
6. ik kan wel werkzaamheden voor anderen/externen doen, als dat maar geen klant of relatie van Laurens Wonen is en ik zorg er daarbij altijd voor het belang van Laurens Wonen niet te schaden;
7. ik hanteer het doelmatigheid- en soberheidcriterium bij het maken van onkosten bij het uitoefenen van mijn functie;
8. ik heb dezelfde kans als andere bewoners/klanten bij de verhuur (en verkoop) van woningen en bedrijfspanden door Laurens Wonen;
9. ik doe geen uitingen in de pers of op social media die schadelijk zijn voor medewerkers of het imago van Laurens Wonen;
10. ik gebruik informatie over de klant en mijn collega’s alleen wanneer dit voor mijn werk noodzakelijk is. Vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie houd ik geheim ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.