Lees voor

Symposium Samen veranderen: De Impact / Het maatschappelijk rendement

Geen categorie

Na vijf jaar Samen & Anders, het vernieuwende woonconcept van Laurens Wonen in Simeon & Anna, werd op 3 september jl. de tussenstand
gepresenteerd tijdens het druk bezochte symposium “Samen veranderen: DE IMPACT / HET MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT”.

Tijdens dit symposium deelden wij onze ervaringen en de resultaten van het effectenonderzoek dat Laurens Wonen heeft gedaan in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam.
Aspecten die aan de orde kwamen waren onder andere:
• Zijn mensen hier gelukkiger?
• Wat is de impact op het zorgverbruik?
• Wat is de impact op het beroep wat gedaan wordt op de WMO?
• Is het kostendekkend?
• Wat zijn de valkuilen?

Ruim zestig bewoners van de studio’s in Samen & Anders hebben betaalbare huisvesting en geven elkaar aandacht en steun, maar zijn er ook voor de verpleeghuisbewoners.
Hun levensgeluk is er enorm op vooruit gegaan en jaarlijks wordt er bijna € 2 miljoen bespaard aan zorg (en welzijns-) kosten.

Wilt u meer weten over dit concept, neem dan gerust contact op met:
Bob Janse, projectleider Sociale innovatie: 06-23565680, of b.janse@laurenswonen.nl