Lees voor

Voorzitter Raad van Commissarissen legt functie neer

Actueel

Onlangs is gebleken dat bij de herbenoeming in 2017 van onze voorzitter van de Raad van Commissarissen, Teun van den Akker, ten onrechte geen zienswijze is aangevraagd bij de Autoriteit woningcorporaties.

We hebben ons destijds niet gerealiseerd dat bij herbenoeming deze verplichting bestaat. Dit vinden we zeer spijtig. De fout heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de besluiten die de afgelopen periode door de Raad van Commissarissen zijn genomen. De Autoriteit woningcorporaties heeft inmiddels bevestigd dat deze op grond van onze statuten rechtmatig zijn.

De heer Van den Akker heeft besloten om zijn positie met onmiddellijke ingang neer te leggen. Hij zegt hierover: “Ik betreur de ophef die rond mijn persoon is ontstaan. Gelet op de toekomst verwacht ik dat anderen op dit moment beter in staat zijn in goed overleg met de Autoriteit woningcorporaties een rol te spelen bij de verdere ontwikkeling van Laurens Wonen als zelfstandige corporatie.”

De heer Van den Akker heeft altijd getracht de belangen van Laurens Wonen – en daarmee de huurders – zo goed mogelijk te dienen. We hebben zijn besluit met respect aanvaard, we danken hem voor zijn tomeloze inzet en grote betrokkenheid. We zullen een nieuwe commissaris werven.