Lees voor

Van experiment naar levensbestendige woonvorm

Het concept Samen en Anders is ontstaan in 2016, doordat verzorgings- en verpleeghuis Simeon en Anna op Rotterdam-Zuid niet meer voldeed aan de eisen voor zware zorg. De maatschappelijke herbestemming is een innovatieve pilot in zorgland.

Laurens Wonen boog zich over een alternatief, een manier om deze woonomgeving aantrekkelijk te maken voor jong en oud, voor kwetsbare en niet kwetsbare mensen. Het resultaat is een nieuwe woonvorm waarbij wederkerigheid, langer thuiswonen en duurzaamheid de uitgangspunten zijn.

Wat doe je als een wooncomplex niet meer geschikt is voor zorgverlening? Je kunt de deuren sluiten, maar je kunt ook op zoek naar een alternatieve bestemming. – Bob Janse

Het complex is getransformeerd naar een gemixt wooncomplex waarin mensen van alle leeftijden met elkaar samenwonen en iedere week minstens tien uur besteden aan elkaar, het pand of de bewoners van het verzorgingstehuis. De gemeenschappelijke ruimtes zijn van toegevoegde waarde voor alle bewoners omdat ze ontmoetingen faciliteren. Van gezamenlijk koken tot een spelletjesavond.

Samen en Anders is primair gericht op sociaal-maatschappelijk en financieel kwetsbare mensen. De kwetsbaarheden verschillen van student-zijn tot problemen thuis hebben of arbeidsongeschiktheid. Van het gehele complex is een gedeelte voor het concept Samen en Anders is gereserveerd en de overige appartementen worden ingezet voor mensen die lichte zorg nodig hebben.

 

Wederkerigheid, beter een goede buur dan een verre vriend.

We geloven dat iedereen iets kan en daarom ook iets voor een ander kan betekenen. Dit wederkerigheidsbeginsel staat centraal in deze woonvorm. De bewoners maken een verschil in elkaars dagelijks leven. De een haalt boodschappen voor de buurvrouw, en de ander doet klusjes voor de buurman.

Het verhaal van Owen

Owen: ‘Ik denk dat ik dakloos zou zijn of nog verder in put zou zitten. Het ging niet goed thuis, ik ben uit huis gezet. Voor je eentje is de ruimte prima, en je hebt altijd mensen om je heen.’

Kernpartners

Het project wordt vormgegeven en nomadisch ontwikkeld door onder andere deze kernpartners: Laurens Wonen, Laurens Zorg, EMI, Hogeschool Rotterdam, Pameijer, Afrikaanderwijk Coöperatie, Gemeente Rotterdam, Wijkleerbedrijf Rotterdam

Contact

Voor pers en andere externe vragen neem contact met ons op.
Kijk bij brochures & downloads voor meer info.